Μενού

Τα πολύχρωμα φρουτοπερίστερα

Shares 85
φρουτοπερίστερα Πολύχρωμα, πανέμορφα, φρουτοφάγα-είναι τα φρουτοπερίστερα.
Πρόκειται για ένα μεγάλο γένος περιστερίδων με 50 είδη, κάποια από τα οποία έχουνεξαφανιστεί και άλλα απειλούνται. Απαντώνται σε δάση και δασικές εκτάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ωκεανία.
Είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους πουλιά με μικρή ουρά, που ανοίγει σε σχήμα βεντάλιας. Αξιοσημείωτα για το πολύχρωμο και γυαλιστερό φτέρωμά τους. Πολλά είδη είναι ντροπαλά και γι΄αυτό είναι δύσκολο να παρατηρηθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Υπάρχουν είδη στιςΦιλιππίνες για το οποία δεν είναι τίποτε γνωστό, όσον αφορά την αναπαραγωγή τους.

Δείτε λοιπόν μια συλλογή φωτογραφιών από τα πανέμορφα πτηνά με όλα τα χρώματα τουουράνιου τόξου!!

φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
Φωτογραφία  Kowari

φρουτοπερίστερα

Φωτογραφία Aviceda

φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
φρουτοπερίστερα
Shares 85

Σχόλια


Read more:
Close