Μενού

Το χάμστερ Γκοτζίλα σπέρνει τον πανικό στην πόλη (Βίντεο)

χάμστερ χάμστερ χάμστερ χάμστερ χάμστερ χάμστερ

χάμστερ

Έχοντας φάει μερικά τοξικά απόβλητα από το έδαφος, ένα μικρό χάμστερ μεταλλάσσεται σε Γκοτζίλα και σπέρνει τον πανικό στην πόλη.

videoman.gr

χάμστερ χάμστερ χάμστερ χάμστερ χάμστερ χάμστερ

Σχόλια


Read more:
Close