Μενού

Αλλαγές στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων

Shares 56

ζώα Ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων: από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, τώρα η βάση δεδομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αθήνα 29-12 -2015 Αριθ. Πρ.: 3602/147284

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προς:

1) Περιφέρειες Χώρας Δ/νσεις Κτηνιατρικής Έδρες τους

2) Περιφερειακές Ενότητες Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήματα Κτηνιατρικής Έδρες τους

Κοιν.: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Βενιζέλου 64 Τ.Κ. 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ Διεύθυνση: Βερανζέρου 46 Τ.Κ. 104 38 Τηλ. : 210 5271614 : 210 212 5735 : 210 2125738 e-mail: [email protected] [email protected]

ΘΕΜΑ:

Βάση δεδομένων σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους ΣΧΕΤ.:

1) Το με αρ. πρωτ. 2592/100417/17.09.2015 έγγραφό της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

2) Το με αρ. πρωτ. 2835/109600/9-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης προς τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγγράφων, σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

1) Σύμφωνα με τον ν. 4039/2012 (Α” 15), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των κτηνιάτρων η καταγραφή των ζώων που σημαίνουν στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 4, αφού προηγουμένως πιστοποιηθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την αριθ. 1697/74031/22.07.2015 (Β” 1544) Υπουργική Απόφαση. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤwww.minagric.gr και βρίσκεται στη διαδρομή: Πολίτης Ζώα Συντροφιάς – Κτηνιατρεία.

2) Από τις 18.08.2015 έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πιστοποιηθούν κατά την εγγραφή τους ως χρήστες της βάσης δεδομένων, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2 ή, εναλλακτικά, από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

3) Η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥπΑΑΤ για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους έχει βασικά πεδία που αφορούν τον ιδιοκτήτη και τα ζώα και είναι εμπλουτισμένη με πεδία για την καταχώρηση πληροφοριών σε ότι αφορά την απώλεια ή/και την ανεύρεση σεσημασμένων ζώων που έχουν ήδη καταγραφεί σε αυτήν.

4) Στην εν λόγω βάση δεδομένων για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους υπάρχει διαθέσιμο για τους πιστοποιημένους κτηνιάτρους εγχειρίδιο χρήσης της.

5) Για πρώτη γενική ενημέρωση σχετικά με την βάση για τη σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, οι κτηνίατροι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΥπΑΑΤ καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1540.

6) Σε ότι αφορά την ανεύρεση ζώων συντροφιάς μέσω του ηλεκτρονικού αριθμού σήμανσης οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι μπορούν να κάνουν την αναζήτηση ιδιοκτήτου στο ήδη υπάρχον αρχείο της βάσης (με στοιχεία που έχουν εισαγάγει οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι από την έναρξη εφαρμογής της). Η ενσωμάτωση των ιστορικών στοιχείων της βάσης δεδομένων που διατηρεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ) καθυστερεί λόγω του ότι τα παραδοθέντα αρχεία παρουσιάζουν ελλείψεις (αριθ. πρωτ. 2887/145026/23-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥπΑΑΤ προς τον ΠΚΣ) γεγονός που καθιστά αναγκαία την επεξεργασία αυτών, η οποία είναι χρονοβόρα. Μέχρι να ενσωματωθούν τα ιστορικά στοιχεία της βάσης του ΠΚΣ στην βάση του ΥπΑΑΤ επισημαίνεται ότι οι κτηνίατροι δύνανται να αναζητούν στοιχεία στα εν λόγω ιστορικά αρχεία στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα e-mail: [email protected] και [email protected] ή εφόσον είναι ανάγκη να επικοινωνούν απευθείας με τον αριθμό 210 212 5378.

7) Όταν κατά την είσοδο τους στην βάση οι κτηνίατροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα της εφαρμογή, μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 210 212 5383 κα Γκίκα Μαρία & 210 212 5353 κα Σπυροπούλου Φανή (e-mail: [email protected]). Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν υποστηρίζουν τηλεφωνικά ιδιώτες – πολίτες, καθώς μπορεί να γίνει κατάχρηση του τηλεφωνικού αριθμού και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Λόγω της έλλειψης ενημέρωσης των κτηνιάτρων που διαπιστώνει τις τελευταίες ημέρες η υπηρεσία μας σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους κτηνιάτρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

*Το κόστος για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση παραμένει Πανελλαδικά 40 ευρώ.

filozoiki.gr

Shares 56

Σχόλια


Read more:
Close